top of page

Opphavsrett på rytech.no

Innholdet på ryetch.no tilhører Rytech AS, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m.

Rytech har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Informasjon på nettsidene kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Rytech AS

Rytech AS aksepterer bruk av pekere til rytech.no fra andre nettsteder. Du kan også dele innholdet og gjøre andre oppmerksom på innholdet via andre sosiale media.

Kopiering eller nedlasting i strid med Rytechs rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

Eventuelle spørsmål rettes til informasjonsavdelingen i Rytech på e-post af@rytech.no eller telefon +47 98 24 55 29.

Bilde4.png
Bilde6.png
bottom of page